09 marca 2021

Dział Kontroli Jakości

Od dzisiaj rozpoczynamy cykl wywiadów z pracownikami naszej firmy. Teraz będziecie mogli poznać ludzi, którzy za kulisami dbają o dobry wizerunek naszej firmy oraz o najlepszą jakość produktów.

Dział Kontroli Jakości, bez którego nasze produkty nie sprawiałyby tyle przyjemności.

Czym zajmuje się Dział Kontroli Jakości?

Nasz zespół zajmuje się ogólnie rozumianą jakością. Poczynając od kontroli wszystkich dostarczanych do firmy surowców i dodatków, kontroli procesów produkcyjnych, przez opracowywanie nowych receptur, a kończąc na pracy związanej z zarządzaniem jakością.

Jak wygląda dzień pracy Jakościowca?

Każdy dzień jest zupełnie nieprzewidywalny. Praca rozpoczyna się od kontroli czystości hali produkcyjnej. Bez naszej akceptacji, nie można uruchomić linii produkcyjnych. Następnie sprawdzamy surowce przygotowane do produkcji, ustalamy naważki oraz otwieramy i weryfikujemy etykiety na wyroby gotowe. W toku produkcji kontrolujemy wagi, estetykę zapakowanych wyrobów, czytelność etykiet oraz ogólny ład i porządek na hali produkcyjnej. W ciągu dnia na bieżąco kontrolujemy wszystkie dostawy. Sprawdzamy wówczas poprawność znakowania oraz zgodność z dostarczonymi dokumentami. Pobieramy próby i oceniamy je organoleptycznie.

Jesteśmy bardzo rygorystyczne, dlatego nie przyjmujemy towaru niezgodnego ze specyfikacją. Tak naprawdę nigdy nie wiemy co nam przyniesie dzień. Często pojawiają się zadania, których nie byłyśmy w stanie przewidzieć. Czasami zadzwoni niezadowolony klient, któremu musimy wytłumaczyć, że masy netto bez glazury nie sprawdza się po całkowitym rozmrożeniu produktu.

Codziennie przygotowujemy degustację naszych bieżących wyrobów i oceniamy je wspólnie z Działem Handlowym. Oprócz tego prowadzimy całą masę zapisów zgodnie z wdrożonymi przez firmę standardami jakościowymi i ekologicznymi.

Jak wygląda Wasza współpraca z innymi działam? Na czym ona dokładnie polega?

Współpracujemy z większością działów w naszej firmie. Dział produkcji to jeden z najważniejszych dla nas działów, ponieważ tam się wszystko zaczyna. Dobra jakość oferowanych przez nas wyrobów jest dla nas najważniejsza. Z działem marketingu współpracujemy w zakresie znakowania. To od nas wychodzą specyfikacje z pełnym wykazem składników, wartościami odżywczymi oraz wszystkimi narzuconymi prawnie tekstami. Pilnujemy, aby oznaczenia umieszczane na opakowaniach były zgodne z prawem!
W stałym kontakcie jesteśmy również z działem importu. Jako dział jakości akceptujemy etykiety surowców importowanych spoza Unii Europejskiej. Bez naszej akceptacji towar po drugiej stronie świata nie zostanie załadowany do kontenera i na statek.
Praca Jakościowca wychodzi również poza mury naszej firmy. Jesteśmy w stałym kontakcie z Działami Jakości Sieci Handlowych, do których dostarczamy nasze produkty oraz z różnymi instytucjami kontrolnymi takimi jak Państwowy Instytut Weterynaryjny czy IJHARS (Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych).

Wspomnieliście o pracy biurowej. Jakie macie zadania?

Prowadzimy dokumentację związaną z wdrożonymi w firmie systemami jakościowymi IFS, MSC, ASC, BIO. Na bieżąco weryfikujemy dokumentację wszystkich surowców i dodatków. Prowadzimy zapisy z kontroli technicznej zakładu. Dokumentujemy wszystkie stwierdzone niezgodności oraz działania korygujące.
Zajmujemy się również szkoleniem pracowników w zakresie GHP i GMP – dobrych praktyk higienicznych oraz produkcyjnych.

Jakość – “PEWIEN STOPIEŃ DOSKONAŁOŚCI”
Platon