FUNDUSZE EUROPEJSKIE

 

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Inwestor: Nord Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa operacji: Rozwój nowych procesów technologiczno-produkcyjnych poprzez wprowadzenie nowych produktów w formie mrożonych produktów rybnych i owoców morza w tempurze, poprawa warunków zdrowia i bezpieczeństwa pracy pracowników linii do pakowania oraz redukcja negatywnego oddziaływania zakładu na środowisko poprzez montaż systemu odzysku ciepła z instalacji chłodniczej.

Cel operacji: Zachęcenie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Planowane wyniki operacji:

  • Oszczędność energii lub zmniejszenie oddziaływania na środowisko
  • Powstanie nowych lub udoskonalonych produktów/procesów
  • Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy

Wartość operacji: 7 619 438,44 złotych brutto

Wkład funduszy europejskich: 2 222 004,97 złotych

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

 

Krajowy Plan Odbudowy

Inwestor: Nord Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Nazwa operacji: Rozbudowa i wyposażenie zakładu oraz wdrożenie nowych procesów technologicznych i oprogramowania w zakładzie przetwórstwa mrożonek rybnych i owoców morza spółki Nord Capital w Rekowie Górnym.

 

Cel operacji: Przyspieszenie inwestycji prywatnych sektora MŚP

Planowane wyniki operacji:

– Zwiększenie i unowocześnienie zakładu oraz procesu produkcji i magazynowania

– Powstanie nowych lub udoskonalonych produktów/procesów

– Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Wartość operacji: 14 858 024,20 złotych brutto

 

Wkład funduszy europejskich: 6 039 847,23 złotych