Europejski Fundusz Morski i Rybacki

 

 

Inwestor: Nord Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa operacji: Rozwój nowych procesów technologiczno-produkcyjnych poprzez wprowadzenie nowych produktów w formie mrożonych produktów rybnych i owoców morza w tempurze, poprawa warunków zdrowia i bezpieczeństwa pracy pracowników linii do pakowania oraz redukcja negatywnego oddziaływania zakładu na środowisko poprzez montaż systemu odzysku ciepła z instalacji chłodniczej.

Cel operacji: Zachęcenie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Planowane wyniki operacji:

  • Oszczędność energii lub zmniejszenie oddziaływania na środowisko
  • Powstanie nowych lub udoskonalonych produktów/procesów
  • Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy

Wartość operacji: 7 619 438,44 złotych brutto

Wkład funduszy europejskich: 2 222 004,97 złotych

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”