Zapraszamy do współpracy

Wciąż się rozwijamy. Wyroby firmy Nord Capital eksportowane są do wielu krajów Europy i świata: Włoch, Hiszpanii, Niderlandów, Irlandii, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Bułgarii, Grecji, Słowenii, Serbii, Macedonii, Hong-Kongu czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zapraszamy do współpracy z Nord Capital!

Specjalista ds. rozwoju klientów sieciowych

Osoby zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o wysyłanie swojego CV na adres:

e-mail: rekrutacja@nordcapital.com.pl

OPIS

Poszukujemy specjalisty ds. rozwoju klientów sieciowych. Od kandydata oczekujemy:

 • Doświadczenia na rynku nowoczesnym jako warunek konieczny
 • Orientacji na działanie – determinacji w działaniu i nastawienie na osiągnięcie celu
 • Odpowiedniej motywacji do pracy i pewności siebie podczas realizacji zadań
 • Umiejętności ustalania priorytetów oraz planowania i realizowania zleconych zadań w wyznaczonym terminie
 • Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pracy pod presją czasu
 • Umiejętności radzenia sobie z trudnymi klientami i panowania nad własnymi emocjami w kontakcie z nimi
 • Umiejętności zadawania pytań i słuchania potrzeb klienta
 • Znajomości standardów obsługi i dbałości o wysoką jakość sprzedaży
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.
ZADANIA
 • budowanie i rozwijanie współpracy z kontrahentami
 • kreowanie wizerunku firmy i polityki sprzedaży
 • finalizowanie sprzedaży i negocjacje handlowe
 • poszukiwanie nowych klientów
 • delegacje służbowe 1-2 razy do roku
GWARANTUJEMY
 • praca biurowa w godzinach 8-16
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • możliwość rozwoju
 • wsparcie współpracowników i pozostałych działów w firmie
 • szkolenia sprzedażowe
 • premie uzależnione od realizacji  planu sprzedażowego
 • rozpoczęcie pracy styczeń 2021

Specjalista ds. sprzedaży na rynek tradycyjny i nowoczesny

Osoby zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o wysyłanie swojego CV na adres:

e-mail: rekrutacja@nordcapital.com.pl

OPIS

Doświadczenie jako handlowiec mile widziane ale nie konieczne. Znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem. Jeżeli posiadasz gen handlowca, jesteś osobą otwartą, szybko nawiązującą relacje, nie boisz się wyzwań a do powierzonych zadań podchodzisz z zaangażowaniem i pasją to przyjdź do nas. Jeżeli do tego jesteś kreatywny i ciągle szukasz nowych rozwiązań to szukamy właśnie Ciebie. Jesteś maksymalistą? Lubisz osiągać wyznaczone cele? To jesteśmy pewni, że ta praca jest dla Ciebie. Twórz z nami przyszłość w pełnej możliwości branży oraz bądź częścią dynamicznie rozwijającej się firmie z rozpoznawalną marką w całej Polsce. Zapraszamy.

ZADANIA
 • sprzedaż w kanale B2B lub na rynek nowoczesny
 • negocjacje sprzedażowe z kontrahentami
 • kompleksowa obsługa zamówień
 • przyjmowanie reklamacji i uruchamianie procesu wyjaśnienia jej skuteczności
 • utrzymanie współpracy z wieloletnimi kontrahentami oraz poszukiwanie nowych odbiorców
 • delegacje służbowe 1-2 razy do roku
GWARANTUJEMY
 • praca na umowę o pracę
 • możliwość rozwoju
 • szkolenia
 • wsparcie współpracowników i pozostałych działów w firmie
 • premie uzależnione od realizacji planu sprzedażowego

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do firmy Nord Capital Sp. z o.o. Rekowo Górne, ul. Pucka 4, 84-123 Połchowo- Administrator danych, zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Nord Capital Sp. z o.o. Rekowo Górne, ul. Pucka 4, 84-123 Połchowo moich danych osobowych zawartych w przekazanej dokumentacji rekrutacyjnej, dla celów przyszłych rekrutacji na takie samo lub podobne stanowiska.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nord Capital Sp. z o.o. Rekowo Górne, ul. Pucka 4 84-123 Połchowo.
 2. we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: ncrodo@nordcapital.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 58 625 75 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji i w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  a)na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO, w celu i w zakresie wynikającym z realizacji uzasadnionych interesów administratora, za które to interesy uznajemy w szczególności: obronę przed roszczeniami, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej (w tym systemu monitoringu wizyjnego);
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres bieżącej rekrutacji, a na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej niż 2 lata od złożenia aplikacji,
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być : upoważnieni pracownicy administratora, podmioty przetwarzające dane w jego imieniu, podmioty współpracujące oraz organy administracji.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
 7. posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie , kontaktując się z nami w podany powyżej sposób
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne